موسسه زبانیران -> سامانه ارسال تکالیف

سامانه ارسال تکالیف

سامانه ارسال تکالیف زبان آموزان:

بدون شک در یادگیری عواملی ازقبیل تمرین و تکرار، هوش، رشد آمادگی، تجارب قبلی، انگیزه و دقت موثر می باشد. از این عوامل تمرین و تکرار و مهارت که با موضوع در ارتباط می باشد تاکید و توصیه می شود. تکرار و تمرین های اکتسابی آموزشگاهی سبب یادگیری بهتر و به خاطر سپردن آموخته هاست. اما آنچه که در این ارتباط حائز اهمیت است شیوه و چگونگی تکرار مطالب و تمرین است.

هنگامی که دانش آموزی می خواهد درسی را که معلم در کلاس تدریس نموده در خارج از مدرسه به صورت های مختلف مطالعه نماید چندین بار آن را مجدداً بخواند و بنویسد یا مسائل را چندین بار حل کند این گونه تلاش ها نیز بدون در نظر گرفتن عواملی چون رشد، آمادگی، زیستی، ذهنی و روانی، رغبت و انگیزه نمی تواند کمک موثر بر امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی نماید. این روش نیز پر واضح است که اگر موضوع یادگیری یا دریافت های ذهنی در اوقات مختلف و موقعیت های متنوع به گونه ای تکرار نشود فراموش می گردد..

 

 یکی از نقطه ضعف های متداول در کلاس های آنلاین نیز عدم اختصاص تکالیف از سوی استاد و همچنین بررسی تکالیف است. این مسئله  به صورت مکرر از جانب اولیای گرامی زبان آموزان مطرح میشد و ایشان نگرانی خود را از عدم اختصاص تکلیف برای انجام در منزل ابراز میکردند. البته همه ما نیز میدانیم که وجود تکلیف  دانش آموز برای منزل بسیار ضروری هست و کمتر کسی را میتوان پیدا کرد که منکر این اصل مهم در آموزش باشد مخصوصا اینکه آموزش، آموزش زبان انگلیسی باشد و بصورت مجازی و آنلاین نیز کلاس ها برگزار شود.  

اما امروز از ویژگی های خاص که مکمل آموزش در سیستم آموزش آنلاین زبانیران است، وجود سامانه اختصاص تکالیف از طرف استاد و ارسال تکالیف برای زبان آموزان است. این سامانه این امکان را برای زبان آموزان فراهم کرده است تا بصورت خیلی راحت تکالیف خود را چک کنند و بعد ازانجام دادن برای استاد خود از پنل دانش آموزی آن را ارسال کنند. و استاد مربوطه هم به صورت مجزی و اختصاصی برای هر زبان آموز تکالیف را بسنجد و ارزیابی کند. 

ارسال نظر

لیست نظرات