موسسه زبانیران -> (4)

اطلاعات دوره

  • کد دوره : 5
  • تعداد جلسه : 14

توضیحات دوره

(4)

این دوره Upper-Intermediate زبان انگلیسی می باشد و زبان آموزان بعد از گذراندن دوره های Four Corners وارد این دوره می شوند. این دوره شامل چهار ترم می باشد و مهارت هایی در این دوره آموزش داده می شود که زبان آموزان، با کسب این مهارتها آمادگی لازم برای  ورود به سطح پیشرفته زبان را پیدا می کنند. 
سری کتاب های دو سطحی Passages مجموعه ای منسجم و با لهجه امریکن برای آموزش یادگیری زبان انگلیسی در سطوح ماقبل پیشرفته است. این مجموعه دو سطحی معمولا پس از اتمام دوره های چهارسطحی Four Corners به عنوان یک دوره تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرد. این مجموعه ی دو سطحی آموزش زبان انگلیسی به تقویت هر چهار مهارت Reading، Speaking ، Listening و Writing می پردازد و مختص زبان آموزان با سطح زبانی Pre-Advanced می باشد. 
لازم به ذکر است که کتاب اصطلاحات اکسفورد(Oxford idioms and phrasal verbs (نیز در کنار این کتاب ها به عنوان کتاب جانبی آموزش داده می شود.

عنوان دوره

(4)