موسسه زبانیران -> هیئت مدیره زبانیران

هیئت مدیره زبانیران

موسسه زبانیران حاصل همکاری و هم فکری متخصصان برتر کشوری در عرصه آموزش زبان و مدیریت می باسد . از جمله افتخارات این مجموعه موارد ذیل را به اختصار می توان بیان نمود :

- کسب رتبه برتر کشوری در جشنواره های نوین تدریس 

- کسب رتبه اول کشوری در آزمون اعزام به خارج فرهنگیان

- مدرس دانشگاه های کشوری

- مدرس دانشگاه های خارج از کشور از جمله European University

- مولف کتب آموزشی در زمینه مدیریت و آموزش

- مدرس کشوری دوره های ضمن خدمت دبیران زبان در وزارت آموزش و پرورش

- سرگروه درسی دپارتمان زبان انگلیسی وزارت آموزش و پرورش

- هیئت همراه بازدید کننده از مدارس ژاپن

استاد مدعو توسط وزارت آموزش عالی کشور ایتالیا

ارسال نظر

لیست نظرات