موسسه زبانیران -> برگزاری مراسم باشکوه تجلیل از مقام معلم

برگزاری مراسم باشکوه تجلیل از مقام معلم

در تاریخ 98/4/19روز چهار شنبه ، مراسم با شکوه تجلیل از مقام معلم با حضور مدیران شعب در  مجموعه سارا برگزار گردید.  در طی این مراسم که تمامی معلمین و همکاران اداری موسسه زبانیزان حضور داشنتد، از معلمین زبانیران و همچنین کارد اداری با اهدای جوایز ولوح تقدیر  به همراه صرف نهار تجلیل شد

ارسال نظر

لیست نظرات